Aansluit- en Infraproces

< terug naar overzicht

Synfra werkt met al haar partners aan een zo efficiënt mogelijk aansluit- en infraproces. In 2020 hebben een paar nieuwe initiatieven meer vorm gekregen: de lange mantelbuizen en de prefab meterkast. Waarbij laatstgenoemde al volop ingezet wordt.

Uit de eerder genoemde zeven ambities zitten er ook twee bij die rechtstreeks een bijdrage leveren aan het aansluit- en infraproces. Namelijk de werkgroepen Innovatie & Procesverbetering en Planning & Capaciteit. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in diverse digitale tools die het hele proces achter de schermen in goede banen moeten leiden.

Het doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van een proces waarin een of meerdere innovatieteam(s) aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Deze moeten leiden tot procesverbeteringen en/of technische innovaties.

De uitkomst is dat het innovatieproces-model als bijlage wordt toegevoegd aan het bestek. Toekomstige innovaties worden volgens het model beoordeeld.

Het innovatiemodel (klik hier voor een vergroting van de afbeelding)

De werkgroep Planning & Capaciteit geeft invulling aan het vraagstuk hoe we binnen Synfra vraag en aanbod en de daarmee samenhangende capaciteit met elkaar in balans kunnen krijgen. Om antwoord op deze vraag te geven, heeft de werkgroep de Synfrawerken gesplitst in twee processen/werkstromen:

  • Het aansluitproces
  • Het infraproces

De uitkomst van deze werkgroep is dat stroomschema’s aansluitingen- en infraproces opgenomen worden in het contract en bestek. En er wordt één planning per perceel uitgewerkt op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Al enige jaren is er sprake van om de bouwaannemers de gebogen invoermantelbuizen vanuit de meterkast door te laten leggen tot aan de perceelgrens. De belemmerende factor hierbij was de discipline gas vanwege mogelijke gaslekkage en de eventuele gevolgen hiervan. Nu gas in de nieuwbouw niet meer mag worden aangelegd, is deze belemmering komen te vervallen.

Daarnaast zijn we continu op zoek naar het efficiënter aanleggen van de huisaansluitingen. Enerzijds om kosten te reduceren, anderzijds vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De lange invoermantelbuizen, maar ook de prefab meterkast (zie hieronder), zijn mooie innovaties waarmee we dit kunnen bereiken.

In mei 2020 is besloten dat we als Synfrapartijen ons sterk maken om deze innovaties, invoermantelbuizen tot aan de perceelgrens en prefab meterkastopstellingen, in praktijk te gaan brengen en te implementeren als onderdeel van ons aansluitproces.

Prefab meterkast

In de bouw is prefab niet meer weg te denken. Om te zorgen dat het aansluiten van nutsvoorzieningen hier beter op aansluit, is het afgelopen jaar gewerkt aan de invoering van de prefab meterkast. Deze wordt al in het begin van de bouwfase aangesloten, waardoor het achteraf aansluiten van elektriciteit, water en internet niet meer voor vertraging zorgt bij oplevering van nieuwe woningen.

Zowel de lange mantelbuizen als de prefab meterkast zijn belangrijk voor het verbeteren van het aansluitproces. In 2020 werden beide innovaties in een pilot uitgevoerd. Resultaten en verdere uitwerking hiervan volgen in 2021.

Mijnaansluiting.nl is gestart met de ontwikkeling van CAPO (Combi Aansluitingen Proces Ondersteuning). De intentie was dat het eind 2020 klaar zou zijn. Dat is opgeschoven naar de zomer van 2021. CAPO neemt de combifunctie van Gemma over en is door MA.nl gemaakt voor alle landelijke combi’s.

Momenteel faciliteert Synfra het berichtenverkeer in het aansluitproces voor zowel de netbeheerders als voor sommige aannemers. Met de afspraak dat alle partijen uiterlijk 1 september 2021 over zijn op de DSP en daarmee het DSP-proces volgen, stopt Synfra hiermee. Het aansluitproces wordt dan volledig door de landelijke ondersteuning LIP-DSP-CAPO gefaciliteerd.