Verbeteren samenwerken

< terug naar overzicht

Excelleren in samenwerking

Zoals in het voorwoord aangegeven zorgde 2020 voor een extra uitdaging op het gebied van samenwerking. Enerzijds door de coronacrisis, anderzijds door de nadere overeenkomsten die in 2021 van kracht worden. En samenwerking is nou net dé basis van Synfra. De kwaliteit van deze samenwerkingsrelatie is daarom erg belangrijk en willen we ook voor de toekomst borgen.

Daarom zijn naar aanleiding van de nadere overeenkomsten zeven werkgroepen geformeerd waarvan een met een overkoepeld karakter: de werkgroep Samenwerking & Eigenaarschap. Lees hieronder de ambities en acties van deze werkgroep. Daarnaast blijft Synfra de samenwerking opzoeken met al haar stakeholders, met in het bijzonder die van gemeenten.

Deze werkgroep overstijgt alle andere werkgroepen, omdat alle adviezen die gedaan zijn te maken hebben met samenwerking en eigenaarschap.

Doel

De werkgroep Samenwerking & Eigenaarschap heeft als doel meegekregen het uitbouwen en versterken van het partnerschap door te zorgen voor meer begrip, vertrouwen, gelijkwaardigheid en openheid tussen de partijen om beter invulling te kunnen geven aan de gemeenschappelijke doelen.

De samenwerkingsvaardigheid binnen Synfra is in 2020 gemeten en beoordeeld met voldoende tot goed. Dit vormt een mooie basis om de samenwerking voor de toekomst te versterken. Alle stappen en aanbevelingen van deze werkgroep worden geïntegreerd in een integraal plan van aanpak met de geprioriteerde acties vanuit de andere werkgroepen.

Kernwaarden

Naast verschillende brainstormsessies in het kader van samenwerking en gedragen eigenaarschap, is er uitgebreid gesproken over het onderwerp kernwaarden. De kernwaarden vormen het fundament van de samenwerking. In de afwegingen die gemaakt worden in de samenwerking worden de kernwaarden als referentie of ijkpunt gehanteerd.

De volgende kernwaarden zijn gedefinieerd: sociale veiligheid, betrouwbaarheid, resultaatgerichtheid en solidariteit.

In 2020 zijn er vanwege corona geen zogeheten gemeente relatiedagen geweest. In 2021 wordt er met zekerheid vervolg gegeven aan deze samenwerkingsdagen voor zowel Limburg als Noord-Brabant. Het thema van deze dag is visie op samenwerking.

Sinds eind 2018 heeft Synfra samen met Brabant Water, WML en Enexis een samenwerking met SynergieNL. SynergieNL is een online platform voor afstemming van de langetermijnwerkzaamheden in de openbare ruimte door overheden en netbeheerders. Daarmee zijn zij de aangewezen partij om bij te dragen aan de verbetering van de afstemming met de gemeenten in Brabant en Limburg.

Online werk
Vanwege corona is online werken in veel gevallen op dit moment de standaard. Hierdoor hebben in 2020 meer gemeenten zich aangesloten bij SynergieNL. Daar zijn we blij mee, aangezien dit platform een mooi middel is om langetermijnplannen op elkaar af te stemmen en hiermee de samenwerking met alle ketenpartners naar een hoger niveau te tillen.