Veiligheid

Streven naar 0 veiligheidsincidenten

< terug naar overzicht

Synfra en haar ketenpartners blijven streven naar een veilige werkomgeving. De ambitie is 0 ongevallen. Het Synfrabestuur heeft in 2019 een veiligheidsdocument opgesteld. Hierin komt naar voren dat Synfra een verbindende en faciliterende rol heeft tussen de bedrijven die in de ondergrondse infrastructuur samenwerken en elkaar daar letterlijk tegenkomen.

Dat er in 2020 nog meer gevraagd zou worden van ons aanpassingsvermogen, vooral als het gaat om veiligheid, dat hadden we aan het begin van dat jaar niet voorzien.

Vanaf maart 2020 werd veel gevraagd van ons aanpassingsvermogen, flexibiliteit en zelfs creativiteit vanwege het Coronavirus. Niet alleen thuis, binnen de eigen organisatie, maar ook op de onderlinge samenwerking. Synfra wil iedereen complimenteren voor de manier waarop gereageerd is op deze situatie.

Eddy Toonen (WML en voorzitter Synfrabestuur): “Ondanks dat de coronacrisis voor iedereen volstrekt nieuw en onverwachts was, en is, hebben de Synfra-partners elkaar snel opgezocht en een crisisteam opgezet. Op een intensieve manier is doelgericht gewerkt aan gezamenlijke antwoorden op de ontwikkelingen en richtlijnen.”

Edwin Baeten (directeur Hurkmans B.V. en voorzitter Aannemerscollectief Zuid-Nederland) vult aan: “Vanaf dag één hebben we constructief overleg met elkaar gevoerd en het heeft ons erg geholpen dat werken naar voren zijn gehaald. Hierdoor is het gelukt om de schade te beperken.”

Verbeterpunten

Tijdens deze uitzonderlijke periode, die nog niet voorbij is, blijven we kijken naar hoe we hier het beste op in kunnen blijven spelen. Een van de verbeterpunten, die eind 2020 naar voren kwam, is dat we nog meer dienen af te stemmen voordat er intern binnen de bedrijven besluiten genomen worden.

 

In augustus 2019 werd het besluit om de contracten te verlengen aangenomen door het bestuur onder de voorwaarde dat een zevental gezamenlijke ambities onderdeel uitmaken van deze nadere overeenkomst. Hieruit ontstonden ook zeven werkgroepen voor het verder uitwerken van deze ambities. Meer informatie is verwerkt in het hoofdstuk ‘nadere overeenkomst’.

Het doel van de werkgroep Veiligheid is initiatieven ontwikkelen die bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsklimaat. Ook bij veiligheid is ons gedrag allesbepalend. En gedrag wordt sterk bepaald door onze cultuur, de manier waarop we met elkaar om gaan. De werkgroep zet daarom in op het versterken/verbeteren van de veiligheidscultuur.

In 2020 is door de werkgroep hard gewerkt aan het uitwerken van deze speerpunten:

  • Implementatie en behalen van veiligheidsladder niveau 3, uiterlijk 1 september 2022 door alle aannemers en netwerkbedrijven. De certificeringsplicht geldt voor alle netwerkbedrijven en contractaannemers.
  • Ambitie om door te groeien naar niveau 4 binnen resterende contractperiode (1 september 2025). Hierin worden ook de onderaannemers meegenomen.

Omdat je veiligheid samen maakt, maar ook omdat gedrag en cultuur verder gaan dan veiligheid, is de link gelegd met de werkgroep Samenwerken & Eigenaarschap.

In het kader van veilig en efficiënt werken is door input van een aantal van onze aannemers het idee ontstaan om bij werkzaamheden langs de weg het uitgangsprincipe ‘Afsluiten tenzij..’ te gaan hanteren. Afsluiten tenzij betekent: we sluiten voor de uitvoering van onze werkzaamheden (aanleg ondergrondse infra), het gehele werkgebied of de weg af.

We creëren hiermee een veiligere werksituatie, maar kunnen het werk ook efficiënter uitvoeren. Synfra gaat het verder uitwerken en dit krijgt in 2021 meer vorm.