Voorwoord

Sylvia Brouns & Wim Langewouters

< terug naar overzicht

De uitdagingen van 2020

2020 is een bijzonder jaar geworden waarin de coronacrisis voor een extra uitdaging zorgde voor de samenwerking binnen Synfra. Het is sowieso een hele uitdaging om de processen, systemen en medewerkers van de ketenpartners zo te laten samenvloeien dat het gewenste resultaat bereikt wordt. Elkaar blijven vasthouden in die samenwerking als er fysieke afstand gehouden moet worden, je niet even onder het genot van een kop koffie kunt bijpraten en afstemmen, je elkaar voornamelijk online ontmoet is niet evident. Het is al een hele klus geweest voor iedere ketenpartner individueel om de eigen interne organisatie staande te houden.

Samenwerkingsrelatie

Synfra is er desondanks in geslaagd om in deze crisistijd elkaar toch op te zoeken en daar waar mogelijk de werkzaamheden door te laten gaan. Een gezamenlijk opgesteld coronaprotocol, oog voor elkaars belangen, oog voor de veiligheid van medewerkers en klant en een luisterend oor daar waar het soms moeilijk werd, is hierin zeer ondersteunend geweest. Dit is tekenend voor dat waar Synfra voor staat: Samenwerking niet alleen op inhoud en bestek, maar juist ook op de relatie! Een groot compliment waard voor alle ketenpartners van Synfra!

Om de kwaliteit van deze samenwerkingsrelatie ook voor de toekomst te kunnen borgen zijn de werkgroepen Bestek & Contract met hun eindrapport gekomen. Deze eindrapporten bevatten niet alleen verbeteradviezen op inhoud, maar juist ook op samenwerking. Voor de contractperiode 2021 - 2025 staan een groot aantal van deze adviezen als concrete actiepunten op de strategische planning. Dit is een mooi resultaat dat behaald is door intensieve samenwerking van betrokken en bevlogen medewerkers van onze netwerkbedrijven en aannemers.

Veerkracht

2020....een bijzonder jaar dus, waarin het samenwerkingsverband niet alleen successen heeft behaald, maar ook een aantal keer aardig op de proef is gesteld. Een proef die we met elkaar glansrijk hebben doorstaan. We tonen ons veerkrachtig bij teleurstellingen en zoeken elkaar op voor het goede gesprek. Dit vanuit de intrinsieke overtuiging dat we vanuit onze professionele samenwerking de grootste waarde kunnen toevoegen voor onze klanten.

Sylvia Brouns & Wim Langewouters

 

Het team van Synfra
V.l.n.r. Ankie Romme, Sylvia Brouns, Peter Dirne, Paul Doomen, Matty de Meij en Wim Langewouters (ontbrekend op de foto: Hans van Engelen)